بغض

زن بودن جرم است.

در قانونِ نانوشته، مطالبه حقوق انسانی برابر جرم است و عاملین مورد پیگیرد و بازداشت قرار می‌گیرند.

به این بازداشت‌ها اعتراض کنیم.

/ 3 نظر / 6 بازدید
کوقه

آبجی ! تو بگو توی این مملکت چی جرم نیست ؟!