...*...

تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیباییبه زیورها بیارایند وقتی خوبرویان راتو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشیدری باشد که از رحمت به روی خلق بگشاییتو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیاراییکه همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

 

*

/ 3 نظر / 8 بازدید
SA

اون آهنگ Orbital با اين شعر سعدی تنافر آوايی دارن، ولی من دلم نمی‌آد هيچ‌کدوم رو وردارم.

امير

سليقه ی جالبی داريد. علاقه به سعدی... سعدی يه جورايی غريبه بين شعردوستان.بخصوص عاشقانه هاش.

SA

«قیامت می​کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن»... :)