بلافصل

در ستایش زیبایی همان بس که زیبایی بلافصل درک می‌شود؛ مثل نور، و شاید مثل [افسانهء]حقیقت.

حرف می‌زدیم و می‌گفت که تجسم بیرونی زیبایی، جایی را در وجودش لمس می‌کند و به این صورت‌ست که زیبایی را درک و ستایش می‌کند. من،‌ محو زیباییش، می‌گفتم که هیچ نمی‌دانم که چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب، فقط می‌دانم که زیبایی مفهومی چنان بنیادی‌ست، و چنان حیاتی‌ست مثل آب، and so inspiring، ...

/ 5 نظر / 4 بازدید
پگاه

زیبایی خوب درک بشه خوبه ،از دیدگاه شخصیتهای مختلف متفاوته

مهدی

رسما هنگ کردم. سبز باشيد

Fereshteh Shakib

Dear Ananita just can't describe how you make me feel good, high, intelligent, MASROOR, over the moon . After a long time just learned that it is DOT IR not COM and could reach you gain Dorood bar to (kaash midiamet Fereshteh Shakib.

SA

سلام فرشته شکيب، و ممنون از لطفت.x: . And to be honest, there is not much to look at.:)))) . Bliss