بهانه

اینکه لکنت زبان قدیمیم عود کرده شاید خبر خوبی نباشد، ولی باور بفرمایید که بهانه خوبیست برای کم‌حرفی. زبانم سنگین می‌شود، کلمه‌ها از یادم می‌رود، حرفم نمی‌آید خب، زور که نیست. از اولش هم زبان‌آور نبودم که--جانم بالا می‌آمد تا دو کلام می‌گذاشتم تنگ هم، که بشود جمله‌ای که نصف بیشترش بی‌‌قرینهء لفظی یا معنوی حذف شده بود. حالا همان هم به ما نیامده.

هوای سرد هم البته که بی‌تاثیر نیست--تا حرف از دهن من بیاید برسد به گوش تو،‌ می‌ماسد و از دهن می‌افتد. اما فکر کنم اگر گوش‌ات را نزدیک بیاوری و بوی دهنم حالت را بد نکند، می‌شنوی‌ام.

/ 1 نظر / 6 بازدید
پگاه

[ماچ][گل]پس داری ازش سو استفاده میکنی