عید

نوشتنم نمی‌آد. البته بگم که غرغر موجود می‌باشد، ولی I'm not gonna dump it on you. کارِ زیاد خسته‌م کرده و خیلی وقته که نشده که آزادوار بشینم واسهء خودم و پا رو پا بندازم.

عیدتون مبارک.

من دلم تنگ شده ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
epic

miss you so much, darling. have a wonderful eight-eight, SA.