سفر

صدای اشک‌آلودش پای تلفن گفت: فکر می‌کنم که مرده‌ای و رفته‌ای بهشت.

مرده‌ام .. و رفته‌ام ...

/ 0 نظر / 5 بازدید