ما که نه، «بعضی‌ها»!

بعضی آدما پیر می‌شن، بعضی دیگه تموم می‌شن.

بعضی‌ها با بچه‌ها جوری رفتار می‌کنن که انگار قرار نیست هیچوقت بزرگ بشن. نتیجه‌شم این می‌شه که وقتی بچه‌ها بزرگ بشن و زورشون برسه، دمار از روزگارشون در‌میارن.

بعضی‌ها با بزرگا جوری رفتار می‌کنن انگار که بچه‌ن--یعنی انگار که عقلشون نمی‌رسه. که در واقع یعنی که خودشون عقلشون نمی‌رسه.

/ 1 نظر / 5 بازدید
پگاه

بعضی هم در اوج جوانی پیر میشن مث و.ل.گ.ر.د